Wij zijn tuned4

Wij geloven in slim en efficiƫnt werken door de inzet van technologie. Niet als doel op zich, maar als middel om uw organisatie te activeren en verandering op gang te brengen. Technologie en verandering gaan immers hand in hand. Technologie hoort in dienst te staan van de mens en niet andersom. Uw organisatie en mensen staan voorop.

Adviseren, begeleiden en opleiden

Wij nemen graag technische drempels en weerstand weg bij uw medewerkers, zodat het werkplezier en de productiviteit toeneemt. Hoe we dat doen? Door uw organisatie en medewerkers te adviseren en te begeleiden bij de implementatie. En natuurlijk door het opleiden van alle betrokken personen.

Met begeleiding zelf aan de slag

Wij reiken de kennis en kunde aan. Uw organisatie gaat ermee aan de slag. Afhankelijk van voorkennis, kunnen wij in het begin intensief begeleiden. Naar mate de eigen kennis groeit, bouwen we steeds meer af. Tot het moment dat uw organisatie op eigen benen kan staan. Op basis van ervaring adviseren wij om sleutelrollen in te vullen door uw medewerkers. Zo activeren wij uw organisatie om zelf in beweging te komen. En behaalt u op lange termijn de beste resultaten.

Werkwijze

We stellen een overkoepelende roadmap op, waarin verschillende onderdelen in kleine projecten worden gerealiseerd. De uitgangspunten voor de uitvoering van ieder project zijn:

  • Veel contactmomenten
  • Persoonlijk advies
  • Agile werken
  • De gebruiker staat centraal

Tijdens een project zijn er verschillende onderdelen en fasen die wie doorlopen. In alle fasen neemt gebruikersadoptie een centrale rol in. Door de eindgebruiker in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken, verloopt de adoptie als vanzelf. De fasen die we doorlopen, zijn:

  • Opstellen Business case
  • Omschrijven functioneel en technisch ontwerp
  • Bouwen
  • Testen
  • Uitrollen